Overheid 360° thema 2018

Overheid 360° is hét jaarlijkse ICT-congres voor de publieke sector en zet alle relevante vraagstukken en praktijkvoorbeelden op een rij die je ondersteunen bij maatschappelijke opgaven. Update kennis over innovatie en ICT binnen één dag voor jezelf en je organisatie.

De Nederlandse publieke sector staat voor stevige maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid, gezondheid en inclusiviteit. ICT kan bij het realiseren van deze maatschappelijke opgaven een belangrijke rol vervullen. Het kan lastig zijn om overzicht te houden over wat er allemaal speelt en mogelijk is. Daarnaast is het prettig om te zien wat al wordt gedaan door andere publieke organisaties en leveranciers. Daarom geeft Overheid 360° een overzicht van de uitdagingen en kansen die gemeenten, provincies en andere publieke organisaties hebben met het oog op deze uitdagingen.

Overzicht door praktische sessies gericht op de volgende vier thema’s

Het programma van Overheid 360° biedt bezoekers overzicht doordat de sessies zijn ingedeeld volgens deze thema’s:

Een veilige overheid

Het beveiligen van de omgeving is niet alleen fysiek maar ook digitaal cruciaal. Niet alleen burgers, maar ook hun gegevens moeten veilig zijn. Steeds vaker is de overheid mikpunt van cyberdreigingen door de grote hoeveelheid persoonsgegevens die hier worden verwerkt. Hoe bouw je een stevige securitystrategie in de organisatie?

Een datagedreven overheid
Datagedreven sturen biedt kansen maar vraagt ook om keuzes. We beschikken over heel veel data maar hoe gaan we die inzetten voor efficiënter en effectievere overheid en hoe draagt dit bij aan een betere samenleving? En waar liggen de grenzen op het gebied van privacy en ethiek?

Een flexibele overheid
Een snel veranderende samenleving vraagt om een wendbare overheid. En ook een grote mate van flexibiliteit van de organisatie en ICT? Hoe zorg je daarvoor?

Een kansrijke overheid
Naast maatschappelijke uitdagingen zijn er ook veel kansen. Gemeenten experimenteren volop met een nieuwe aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Concepten als smart mobility of het toepassen van blockchain om schulden te voorkomen zijn hier voorbeelden van. Hoe kun je kansen het beste aanpakken om ze een succes te maken?

Hoofdmediapartner
Mediapartners