Visma | Raet

Visma | Raet maakt het HR-leven makkelijker met technologie. Met de intuïtieve en efficiënte HR & Payroll-oplossing Youforce worden repetitieve en administratieve taken geautomatiseerd. Bovendien kunnen medewerkers hun HR-taken in slechts 60 seconden afhandelen, zodat zij succesvoller kunnen zijn in hun werk. Want hierdoor hebben zij meer tijd en ruimte om te doen wat écht belangrijk is, zoals het verder helpen van mens en maatschappij. Denk hierbij niet alleen aan de extra tijd en aandacht voor het ontwikkelen van medewerkers en het binden en boeien van nieuwe talenten, maar ook tijd en aandacht voor patiënten, leerlingen en burgers.

https://vismaraet.nl/

whitepaper

Visma | Raet – Iedere professional het beste gereedschap | De verschillen tussen ERP & Best of Breed oplossingen

Bijna alle Nederlanders hebben een smartphone vol met apps. Ieder met een eigen functie en look and feel. En toch staan ze met elkaar in verbinding. Heel logisch eigenlijk. Toch zien we op de werkvloer een heel ander fenomeen. Daar wordt regelmatig geprobeerd verschillende business processen in één systeem onder te brengen, met een nadrukkelijke wens voor een eenduidige uitstraling. Of je nou op Finance, HR of voorraadbeheer werkt; iedereen werkt met dezelfde applicatie. Dat lijkt overzichtelijk en misschien zelfs kostenbesparend, maar is dat het ook? En kan een organisatie met serieuze groei- en ontwikkelambities zich een dergelijke generiek systeem wel permitteren? Wat nou als elke professional in jouw organisatie het beste gereedschap voor zijn of haar functie in handen heeft? En waarom handelen we thuis onze zaken zo anders af dan op werk? In deze whitepaper vertellen we meer over de verschillen tussen een ERP-oplossing en een Best of Breed aanpak.

Download de whitepaper

Partners