VNG Realisatie Servicecentrum Gemeenten

Het Servicecentrum Gemeenten (SCG) is onderdeel van VNG Realisatie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gevestigd in Den Haag.

Het SCG heeft als belangrijkste taken het inkopen en aanbesteden van collectieve contracten voor gemeenten en het voeren van regie op beheer van die contracten als ze eenmaal zijn afgesloten. De focus van VNG Realisatie ligt op het I-domein en het is dus logisch dat het SCG met name ICT- en aanverwante contracten inkoopt en beheert.

Enkele voorbeelden van diensten die door het SCG beheerd worden zijn:

  • GT Vaste Communicatie
  • GT Mobiele Communicatie 3
  • GT Print
  • GT Microsoft
  • GGI-Netwerk
  • GGI-Veilig
  • 14+ Netnummer
  • StembureauApp
  • Quick Scan Lokale Democratie

In 2024 wordt het GGI Cloud Expertisecentrum vormgegeven.

www.scgemeenten.nl

whitepaper

VNG Realisatie – Implementatierichtlijn voor een veilige gemeentelijke cloudinrichting

Deze whitepaper over het gebruik van public cloud door gemeenten gaat in op vragen zoals: kun je als gemeente gebruik maken van public cloud diensten voor data van burgers? En zo ja, onder welke voorwaarden kan dat dan? Vanuit VNG introduceren wij een gemeentelijke implementatierichtlijn die gemeenten zowel helpt bij de inrichting van hun cloudomgeving als bij het continu bewaken van het beveiligingsniveau. Deze implementatierichtlijn bestaat uit een aantal deelproducten, variërend van Low Level Designs en DPIA’s tot assessments.

Download de whitepaper

Partners