Engage Process

Het eenvoudigste en meest effectieve procesmanagement platform dat door meer dan 200 Gemeenten en andere lokale overheden wordt gebruikt.

Lokale overheden staan voor steeds meer uitdagingen en werken aan een toenemend aantal thema’s zoals bijvoorbeeld de Rechtmatigheidsverantwoording en de Omgevingswet.

Procesmanagement speelt hierin een centrale rol en is de basis geworden voor effectiviteit en controle binnen de organisatie. Engage Process helpt bij het vergroten van betrokkenheid van medewerkers en creëert hiermee ruimte voor “people driven change”.

Door het bieden van een compleet procesmanagement platform, dat eenvoudig te begrijpen maar toch krachtig is in zijn functionaliteit, kunnen teams processen echt bespreekbaar maken en verbeteringen identificeren en realiseren. Daarmee is procesmanagement niet langer het exclusieve domein van de experts, maar wordt het toegankelijk voor de gehele organisatie.

Meer dan 200 Gemeenten, Veiligheidsregio’s, Omgevingsdiensten en Waterschappen werken daarom met Engage Process aan Rechtmatigheid, de Omgevingswet, BIO, WOO en andere GRC en verbeterthema’s.

https://www.engageprocess.com/nl/

whitepaper

Engage Process – De inzet van primaire processen voor de rechtmatigheidsverantwoording

Gemeenten, provincies en andere publiek gefinancierde organisaties worden gevraagd om een "rechtmatigheidsverklaring" af te geven, gevolgd door een In Control statement. Procesmanagement speelt hierbij een cruciale rol, vooral gericht op betrokkenheid en acceptatie van medewerkers. In deel I van deze whitepaper worden zes redenen beschreven waarom het betrekken van medewerkers bij procesmanagement essentieel is en welke voordelen dit biedt. Deel II gaat in op de rol van uitzonderingen binnen rechtmatigheid, terwijl deel III uitlegt hoe Engage Process effectief kan bijdragen aan dit proces.

Download de whitepaper

Partners