Enable U

Enable U maakt het als integratiespecialist mogelijk om uw organisatie zo wendbaar mogelijk te houden.
Dat doen we door op een snelle, veilige manier bestaande data en functies uit verschillende interne en externe informatiesystemen naadloos aan elkaar te klikken.

Digitale ecosystemen zijn steeds meer digitaal verweven.
De komst van AI en in het algemeen de trend naar API’s doen de behoefte naar goed werkende, veilige en beheerde integraties binnen uw organisatie toenemen.
Hiernaast streeft iedere organisatie ernaar om de eigen core business als bouwsteen aan te bieden op elk moment en op elke plek waar deze waarde zou kunnen toevoegen.

Al deze ontwikkelingen leiden tot het toenemend strategisch belang van snel te realiseren, kwalitatief goede en veilige integraties.
Enable U heeft zijn portfolio van integratieoplossingen en specialistische diensten samengevoegd in een integratie platform dat als Managed Integrations kan worden afgenomen. Elke organisatie kan zijn diensten daardoor eenvoudig beschikbaar stellen aan ketenpartners via API’s.

Wij realiseren én managen werkende, veilige koppelingen. Voor u betekent dit één aanspreekpunt, tot 24-uurs ondersteuning met functioneel én technisch beheer en een goed functionerende keten.

U de focus op uw diensten, wij de veilige verbindingen.

https://www.enable-u.nl 

whitepaper

Enable U – IT en Overheid: waarom iedere gemeente groot moet denken

Het tekort aan ICT’ers, gelijkblijvende IT budgetten en politieke druk voor vernieuwing zorgen bij lokale overheden voor enorme uitdagingen. De eisen die burgers en bedrijven stellen aan kleine gemeenten verschillen niet met die van een grote gemeente. Met zo veel uitdagingen is het moeilijk om de juiste keuzes te maken. In dit whitepaper lees je over de hybride standaard in gemeenteland, de complexiteit van dit type architectuur én hoe omgegaan kan worden met de specifieke wensen en eisen die gemeenten en overheden stellen.

Download de whitepaper

Partners