PMO Institute

Thinking Portfolio® is een Portfolio Management Platform dat u helpt bij het stellen van de juiste prioriteiten en besluitvorming op basis van actuele informatie.

Of het nu gaat om de verdere ontwikkeling van bestaande systemen (Applicatie Portfolio), projecten (Projecten Portfolio), het ontwikkelen van nieuwe initiatieven (Idea en Demand Portfolio), het realiseren van projecten op het gebied van duurzaamheid (Sustainability Portfolio) of het organisatie breed beheersen van risico’s (Risk Portfolio).

In Nederland gebruiken meer dan 30 tevreden klanten in de (semi-) publieke sector de referentiemodellen van PMO Institute met de software tool Thinking Portfolio®.

Thinking Portfolio® is een betaalbare applicatie die in korte tijd (ca. 3 maanden) is ingericht, bedrijfsklaar, eenvoudig in het dagelijks gebruik voor medewerkers, -management en -functioneel beheer.

In meer dan 50 landen werken dagelijks meer dan 500.000 gebruikers met de software.

https://www.pmoinstitute.com/

whitepaper

PMO Institute – Project Portfoliomanagement – eenvoudig en pragmatisch

Een portfolio is een samenhangende verzameling van projecten en programma’s voortvloeiend uit de strategische doelen van een organisatie. Deze programma’s en projecten hoeven geen onderlinge samenhang te hebben of met elkaar verweven te zijn. Portfoliomanagement is het proces om alle projecten en programma’s (lopende en nieuwe) in samenhang continu te prioriteren en faciliteren. Het gaat hierbij om het rangschikken aan de hand van overeengekomen criteria/maatstaven zoals strategie, (financiële) middelen, bemensing, beschikbaarheid, complexiteit, risico’s, kosten, winst en verlies of return on investment. Prioriteitstelling is van groot belang om te bepalen waar investeringen moeten worden gedaan ten behoeve van beoogde verandering in de organisatie. In de Whitepaper geeft Thinking Portfolio eenvoudige en concrete handvatten om invulling te geven aan Portfoliomanagement en het voortbrengingsproces van Programma’s en Projecten.

Download de whitepaper

Partners