Open Line

Digitale transformatie en samenwerking bij lokale overheden

Lokale overheden hebben elk hun unieke strategieën en behoeften, hoewel er gemeenschappelijke eisen bestaan zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Waar bijvoorbeeld waterschappen al stappen hebben gemaakt in het datagericht werken, focussen gemeenten zich vooral op digitale dienstverlening aan burgers.

Met de decentralisatie van taken en de invoering van de nieuwe omgevingswet ervaren lokale overheden druk. Het integreren van digitale loketten met zaaksystemen is de volgende te nemen stap, met toekomstige normen zoals Common Ground en Haven die de dienstverlening gaan bepalen.

Een van de grootste verticals binnen Open Line is lokale Overheid en Waterschappen. Als zodanig kunnen we bouwen op diepgaande kennis en ervaring van de sector en in het bijzonder processen, procedures, belangrijkste normeringen en de momenten van de waarheid.

Dit helpt ons bij het leveren van diensten die uit zowel hedendaagse technologieën als legacy systemen kunnen bestaan. Onze bewezen Managed Cloud diensten, security diensten en continue verbeterende infrastructuur vormt daarbij een solide basis voor langdurige groei- en moderniseringsstrategieën.

www.openline.nl

whitepaper

Open Line – Digitale kracht voor lokale overheden

Lokale overheden hebben elk hun unieke strategieën en behoeften, hoewel er gemeenschappelijke eisen bestaan zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Waar bijvoorbeeld waterschappen al stappen hebben gemaakt in het datagericht werken, focussen gemeenten zich vooral op digitale dienstverlening aan burgers.

Download de whitepaper

Partners