NCOD

De opdracht van de gemeente in de informatiesamenleving wordt groter en ingewikkelder. Effectief digitaliseren betekent anders organiseren. De adviseurs van NCOD helpen bij vraagstukken op het snijvlak van organisatieontwikkeling, dienstverlening en informatievoorziening.

Informatiemanagement
Onze projectleiders, informatieadviseurs en businessanalisten ondersteunen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Onze experts bieden advies en ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van informatiebeleid, aanbesteding en implementatie van informatiesystemen en -architectuur, gegevensmanagement en informatiewetten.

Datagedreven werken
Samen lossen we datavraagstukken op. Van beleidsanalyses en dashboards tot strategisch advies en implementaties. Onze informatieanalisten, projectleiders, ontwikkelaars en adviseurs begrijpen de inhoud én de techniek. Zo helpen we jou en je organisatie meer uit data te halen.

Digitale dienstverlening
Een inclusieve digitale samenleving is mogelijk. Daarom helpen onze adviseurs organisaties met het in kaart brengen van klantreizen en dienstverleningsprocessen, om deze vervolgens gezamenlijk te optimaliseren en implementeren. Ook voor vraagstukken op het gebied van informatieopslag, -beheer en archivering denken wij graag mee.

Informatieveiligheid en privacy
De bescherming van gegevens is in de publieke sector belangrijker dan ooit door de toename van digitalisering, cyberdreiging en technologische mogelijkheden. Onze adviseurs begrijpen de inhoud én kennen mens, organisatie en techniek. Met onze kennis en expertise helpen we jou om je organisatie veilig, weerbaar en bewust te maken.

Verander- en procesmanagement
In de tijd waarin verandering de enige constante is, begrijpen we dat verandering vooral gaat over mensen, gedrag en cultuur. We ondersteunen organisaties bij het identificeren van uitdagingen, definiëren van doelen, versterken van samenwerkingen, optimaliseren van processen en implementeren van duurzame veranderingen.

Lees meer op de website

whitepaper

NCOD – Samenhang zorgt voor eenvoud – Implementatie van informatiewetgeving makkelijk gemaakt

De vele nieuwe wet- en regelgeving over informatie en digitale dienstverlening transformeert de overheid. Ze geven burgers een betere informatiepositie en maken het zaken doen met de overheid makkelijker. Met die intentie is niks mis. De veelheid aan regels is voor gemeenten wel overweldigend. De complexiteit, onduidelijkheid, uitvoerbaarheid en de tegenstrijdigheden tussen al die verschillende wetten. En we hèbben het al zo druk. Er is intern zelden capaciteit voor al die implementaties, dus tuigen we elk half jaar weer in grote haast een nieuw programma of project op, huren een programmamanager in en starten een nieuwe bewustwordingscampagne. Alles om maar op tijd klaar te zijn voor de voorgenomen ingangsdatum van de eerstvolgende wet. Die nog meestal weer verschuift ook. Kan het ook anders? Hoe kunnen we zorgen dat we als organisatie zodanig in balans zijn dat nieuwe ontwikkelingen niet als disruptief worden ervaren, maar juist als versterking van onze ambities?

Download de whitepaper

Partners