Fortes

De Nederlandse software ‘Fortes Change Cloud’ is nummer één bij de Nederlandse overheid (lokaal en centraal) voor Strategisch Portfolio Management en gerichte ondersteuning van programma’s, projecten en agile teams.

De oplossing onderscheidt zich door het grote gebruiksgemak, flexibiliteit en de schaalbaarheid: van een kleine afdeling met een handvol projecten tot een groot ministerie met tientallen portfolio’s en 1.000+ initiatieven.

Met FCC stuur je je projectportfolio op strategische doelstellingen, ongeacht de aard van die doelstellingen. Dat kunnen dus budgettaire doelstellingen zijn, kwantitatieve doelstellingen, maar ook kwalitatieve doelstellingen. Digitalisering, duurzaamheid en sociale doelstellingen krijgen zo een plek in de strategische aansturing.

Tot de vele klanten van Fortes in de overheid behoren ministeries, ZBO’s, provincies, gemeentes, waterschappen en departementen. Enkele voorbeelden zijn het Ministerie van Binnenlandse zaken, Kadaster, UWV, Gemeente Utrecht, Gemeente Eindhoven, RIVM, SSC-ICT en Luchtverkeersleiding Nederland.

Fortes voldoet aan alle relevante eisen vanuit de Nederlandse Overheid op het gebied van privacy wetgeving en informatie beveiliging. Ook zijn er raamovereenkomsten met verschillende partijen. Hierdoor kan meestal al binnen drie maanden worden gestart met een Proof of Concept of uitrol.

Neem deel aan de sessie van Fortes of bezoek ons op stand 13 voor een vrijblijvende demo.

https://www.fortesglobal.com

whitepaper

Fortes – Strategisch Portfolio Management voor LVNL: van sturing vanuit project naar sturing vanuit strategie

Het managen van veranderingen is voor veel organisaties een uitdaging. Zeker wanneer er veel veranderingen tegelijk plaatsvinden. Grip op voortgang, samenloop en inzetbaarheid van benodigde capaciteit is dan essentieel. Fortes ontwikkelt al 25 jaar software om deze uitdaging strategisch te managen. Gido Cooiman, Customer Journey Manager bij Fortes, zegt: ‘’Wij willen de drijvende kracht zijn achter positieve veranderingen.’’ Lees meer over de slimme oplossingen van Fortes via een maatschappelijke casus van Luchtverkeersleiding Nederland.

Download de whitepaper

Partners