Thema’s

De informatiesamenleving is een feit en technologische ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Een andere manier van denken en doen en een organisatiebrede aanpak bij de overheid is nodig, ondersteund door duurzame en innovatieve ICT en technologieën. Voor een grotere uitvoeringskracht van overheidsinstanties zijn datagedreven werken en digitale transformatie onmisbaar. Lees hier meer over de vijf thema’s die centraal staan tijdens hét jaarlijkse vakcongres over informatiemanagement. 

Overheid 360 Informatiestrategie

Informatiestrategie

Sterke ICT is de basis voor het succes van overheden op vele terreinen. Een solide ICT-visie is dan ook niet alleen van belang voor de afdeling I&A: een toekomstgerichte informatiestrategie is dé basis voor een moderne gemeente en zorgt voor verbinding tussen alle primaire processen zoals bijvoorbeeld dienstverlening, bedrijfsvoering en handhaving. Daarnaast is informatie- en datastrategie de basis voor dienst- en procesinnovatie.

Toekomstgerichte keuzes in ICT
Hoe gebruiken innovatieteams ICT en data om te komen tot fundamentele verbetering? Hoe maak je toekomstgerichte keuzes in ICT met enerzijds een solide basis en anderzijds ruimte voor innovatie? Hoor tijdens het vakcongres hoe collega professionals hier vorm aan geven.

Overheid 360
Overheid 360 samenleving

Veilige overheid & samenleving

Privacy en informatieveiligheid verdienen topprioriteit in het publieke domein. De overheid is tenslotte dé drager van persoonsgegevens en haar ICT-systemen zijn cruciaal voor het reilen en zeilen in de samenleving. Bescherming van deze gegevens leeft als geen ander onderwerp bij de burger. Tegelijkertijd neemt de complexiteit toe: innovatieve toepassingen dienen zich in rap tempo aan. Dit biedt kansen, maar ook bedreigingen; nieuwe ontwikkelingen kunnen ook nieuwe vormen van privacy schending of risico’s op beveiligingslekken met zich meebrengen.

Hoe borg je de continuïteit van systemen?
De toenemende complexiteit maakt het lastiger om de juiste professionals te vinden die de ontwikkelingen kunnen bijbenen. Met een fors tekort aan ICT’ers is het vooral voor kleinere overheidsinstanties lastig aan geschikte medewerkers te komen. Hoe houd je kennis in huis en borg je de continuïteit van de systemen? Een scala van solide oplossingen en discussies rondom het thema veilige overheid & samenleving komen aan bod tijdens het congres.

Overheid 360
Overheid 360 IT outsourcing en cloud computing

IT outsourcing & cloud computing

Steeds meer vakapplicaties en kantoorautomatisering (Office 365) zijn alleen nog als een cloudapplicatie af te nemen. Een virtuele werkplek in de cloud wordt steeds goedkoper. Daarnaast worden steeds meer oplossingen als service aangeboden. Door te kiezen voor cloud oplossingen of het nemen van abonnementen op applicaties wordt de gemeente ontzorgd. Tegelijkertijd willen gemeenten zelf zeggenschap houden over de achterliggende data. Het hebben van toegang tot deze data is cruciaal om cross-sectorale analyses te kunnen maken. Wat zijn slimme keuzes die hierin gemaakt moeten worden? Wat doen gemeentes zelf en wanneer maken ze gebruik van de markt? 

Handvaten voor IT outsourcing & cloud computing
Hiervoor hebben veel organisaties nog genoeg ‘huiswerk’ te doen. Denk bijvoorbeeld aan het beter beheren van basis-, kern- en georegistraties. Naast het beter op orde brengen van het fundament gaat het ook om het creëren van toegevoegde waarde met deze databronnen. Heb je al nagedacht hoe dit in jouw organisatie wordt verwerkt? Het Overheid 36O° Congres geeft je handvaten rondom IT outsourcing & Cloud computing.

Overheid 360
Overheid 360 Datagedereven overheid

Datagedreven overheid

Van data naar toegevoegde waarde!

Overheidsinstanties hebben heel veel data tot hun beschikking. De kunst is die data te gebruiken en te combineren voor het creëren van toegevoegde waarde voor de samenleving. Vooral het duiden van de data is vaak nog lastig. Wat zeggen al die gegevens nu echt? Algoritmen werpen een nieuw licht op problemen die eerst buiten zicht bleven. Dat roept nieuwe, vaak ethische vragen op: verplicht het weten tot ingrijpen? Hoever mag de overheid gaan bij het ingrijpen in het persoonlijke leven van burgers, bijvoorbeeld in het geval van vroeg-signalering van schulden? Is het voorkomen van maatschappelijke kosten voldoende daarvoor?

Bestuurlijke visie op datagedreven werken
Een visie is onmisbaar, de samenleving verwacht dat de overheid meegaat met haar tijd. Daarvoor is het ook nodig dat de bestaande dienstverlening en ICT-systemen vooral solide werken. Hoe zorg je voor een goed evenwicht hierin? Met een open blik naar de toekomst en tegelijkertijd de technische basis op orde? Deze uitdagingen, kansen en dilemma’s komen aan bod tijdens het Overheid 360° Congres.

Overheid 360
Overheid 360 Artificial Intelligence

Artificial intelligence

De relatie tussen kunstmatige intelligentie (AI), de overheid en de maatschappij is complex en volop in ontwikkeling. AI heeft het potentieel om de overheid en de maatschappij op veel manieren te transformeren, zowel positief als negatief. Denk aan hulp bij het automatiseren van processen of het oplossen van complexe problemen. Maar AI heeft ook veel controle over de online wereld en de samenleving. Denk aan de invloed van ChatGPT op het onderwijs.

Regelgeving en ethiek
De overheid heeft een belangrijke rol te spelen bij het aanpakken van de risico’s van AI en het bevorderen van de positieve effecten. Het is van belang om een scherpe regelgeving te ontwikkelen en ethische richtlijnen vast te stellen. Hoe kan de overheid hierin investeren?

Overheid 360

Partners