Partner uitgelicht: PQR

Een veilige werkplek voor gemeenten

Voor gemeenten is security tegenwoordig een grote uitdaging. Met datalekken en hackers op de loer wordt digitale weerbaarheid steeds belangrijker. PQR biedt met haar diensten grip op de gewenste security. Rogier Heijligers, Sales & Marketing Director bij PQR: ‘’Specifiek voor Monitoring en Response diensten gaat het om de veiligheid van de IT-omgeving van een gemeente.’’ Lees meer over de SIEM en SOC oplossingen van PQR.

Security staat hoog op de agenda

‘’Met onze IT-oplossingen creëren we een flexibele en veilige IT-omgeving voor gemeenten, waardoor ze snel kunnen reageren op nieuwe technologieën en digitalisering. Hierdoor groeit de IT-omgeving mee met de ambities en toekomstige eisen van de gemeente.’’ Volgens Rogier is er zo meer ruimte voor innovatie en vernieuwing; positief voor burgers en bedrijven wat betreft dienstverlening vanuit de gemeente. Security staat hierbij hoog op de agenda. Rogier: ‘’Er zijn natuurlijk voorbeelden van gemeenten die slachtoffer zijn van cybercriminelen. Dit heeft een enorme impact op de organisatie zelf, maar ook op de burgers en samenwerking met andere organisaties.’’ 

Wat hebben gemeenten nodig?

Voor gemeenten is het belangrijk om actief dreigingen te detecteren en bestrijden. Volgens Rogier moet de werkplek ‘’modern en veilig’’ zijn. Voor de gebruiker staat eenvoudige toegang tot applicaties en data centraal. ‘’Ook wel het werk dat de burgers direct raakt en altijd door moet gaan.’’ Dit vraagt onder andere om governance, beveiliging, training en adoptie. Rogier: ‘’En natuurlijk als die werkplek in gebruik is, dat er support is wanneer er iets fout gaat. Door het werk van de medewerker en de functionaliteit die hij/zij nodig heeft centraal te stellen, weet PQR welke inrichting, beveiliging, toegang en training er moet zijn voor die werkplek.’’

Het gaat om de hele security keten

De SIEM- en SOC-diensten van PQR zorgen voor security monitoring van de IT-omgeving, detectie en response bij security incidenten (MDR). PQR heeft recent de aanbesteding van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gewonnen voor het leveren van deze diensten. De gunning staat in het kader van GGI, waarmee de VNG een gemeenschappelijke gemeentelijke infrastructuur wil realiseren. GGI-Veilig, het onderdeel waar de gunning overgaat, bevat de dienstverlening die gericht is op informatiebeveiliging.

PQR heeft een methode ontwikkeld om de implementatie van SIEM en SOC eenvoudig uit te voeren. Rogier vertelt het proces: ‘’Bij PQR is security een integraal onderdeel van alle services en oplossingen die we implementeren en beheren voor onze klanten. Daarmee verzorgen wij de beveiliging van de gehele IT-omgeving: van werkplek, netwerk tot cloud. Dit proces bestaat uit vier stappen: identify, prevent, detect en response. Een belangrijk onderdeel in de hele keten is onze MDR-oplossing.’’

''Een werkplek moet modern en veilig zijn.'' - Rogier Heijligers, PQR

De actuele uitdagingen en kansen

Gemeenten willen dichtbij de burgers blijven staan, wat die veilige en moderne werkplek zo belangrijk maakt. Wat zijn de kansen hierin? Rogier: ‘’De grootste kans ligt in het ontsluiten van gegevens en data, voor de digitale dienstverlening naar de burger, voor het uitwisselen van gegevens en zodat medewerkers overal en altijd kunnen werken, dichtbij de burger.’’ Maar de praktijk laat ook zien dat dit juist de grootste uitdaging is: ‘’Het applicatielandschap bij gemeenten is erg complex en dat moet gemoderniseerd worden.’’

PQR is partner van het Overheid 360° Congres en staat op de beursvloer op 19 juni 2024 in de Jaarbeurs. Lees hier alvast meer over PQR.

Partners