Van visie naar praktijk: een praktische aanpak voor de opzet van een sturingsmodel

Hoe krijgen we nog beter grip op onze resultaten, zodat we onze visie en missie kunnen realiseren? Dat was een van de vragen die aan de oorsprong staat van het sturingsmodel van Werk en Inkomen binnen de gemeente Utrecht. We wilden een sturingsmodel creëren dat niet alleen een technisch dashboard is, maar een aanpak die leeft bij de medewerkers met aandacht voor het duiden van data. In deze sessie nemen we je mee in onze praktische, procesmatige aanpak om te komen tot een sturingsmodel. Ook vertellen we je graag meer over waar en aan wie je allemaal moet denken bij het ontwerp, de introductie en de implementatie van het sturingsmodel. Vanzelfsprekend is er ruimte voor jouw input, ervaringen en de lessen die we met elkaar hebben geleerd.

Anne-Margriet Vons

Anne-Margriet Vons is afdelingshoofd van onder andere Informatie- en procesmanagement binnen Werk en Inkomen. Zij is verantwoordelijk voor het datateam dat aan de lat staat om het sturingsmodel daadwerkelijk te realiseren in de vorm van een interactief dashboard.

Overheid360

Andere sprekers

Partners