Van visie naar praktijk: een praktische aanpak voor de opzet van een sturingsmodel

Hoe krijgen we nog beter grip op onze resultaten, zodat we onze visie en missie kunnen realiseren? Dat was een van de vragen die aan de oorsprong staat van het sturingsmodel van Werk en Inkomen binnen de gemeente Utrecht. We wilden een sturingsmodel creëren dat niet alleen een technisch dashboard is, maar een aanpak die leeft bij de medewerkers met aandacht voor het duiden van data. In deze sessie nemen we je mee in onze praktische, procesmatige aanpak om te komen tot een sturingsmodel. Ook vertellen we je graag meer over waar en aan wie je allemaal moet denken bij het ontwerp, de introductie en de implementatie van het sturingsmodel. Vanzelfsprekend is er ruimte voor jouw input, ervaringen en de lessen die we met elkaar hebben geleerd.

Dewi Koning

Dewi Koning is senior adviseur datagedreven werken bij NCOD. Zij was als inhoudelijk specialist ingehuurd en onder andere verantwoordelijk voor het uitdenken van de vorm van het sturingsmodel, de randvoorwaarden waar het model aan moest voldoen, het proces om tot de indicatoren te komen en welke vaardigheden er nou eigenlijk allemaal komen kijken bij het gebruiken van een sturingsmodel. Als senior adviseur datagedreven werken houdt ze zich bezig met allerlei vraagstukken op het gebied van data binnen de publieke sector.

Overheid360

Partners