Van visie naar praktijk: een praktische aanpak voor de opzet van een sturingsmodel

Hoe krijgen we nog beter grip op onze resultaten, zodat we onze visie en missie kunnen realiseren? Dat was een van de vragen die aan de oorsprong staat van het sturingsmodel van Werk en Inkomen binnen de gemeente Utrecht. We wilden een sturingsmodel creëren dat niet alleen een technisch dashboard is, maar een aanpak die leeft bij de medewerkers met aandacht voor het duiden van data. In deze sessie nemen we je mee in onze praktische, procesmatige aanpak om te komen tot een sturingsmodel. Ook vertellen we je graag meer over waar en aan wie je allemaal moet denken bij het ontwerp, de introductie en de implementatie van het sturingsmodel. Vanzelfsprekend is er ruimte voor jouw input, ervaringen en de lessen die we met elkaar hebben geleerd.

Frank Kentin

Frank is binnen Werk en Inkomen één van de drie managers van de uitvoering van Werk en Inkomen. Hij was opdrachtgever voor het project sturingsinformatie en heeft grote behoefte aan goede, betrouwbare indicatoren om te kunnen sturen op de output en kwaliteit van de dienstverlening en beleid van Werk en Inkomen.

Overheid360

Partners