In samenwerking met MLC data gedreven besturen en beheersen

In deze presentatie nemen we jou mee in de wereld van het data gedreven sturen en beheersen vanuit een procesgedachte. Binnen de NS wordt business process management steeds breder gebruikt als instrument om de bedrijfsvoering te besturen en beheersen. Wat begon als programma om processen en risico’s & controls uniformen in onderlinge samenhang vast te leggen in een digitaal ecosysteem, groeit nu uit naar een data gedreven stuurinstrument. In dit integrale stuurinstrument worden naast de processen en risico’s & controls ook KPI’s, applicaties,RASCI, functiehuis en normen digitaal vastgelegd en gekoppeld. De prestatie-indicatoren die de performance monitoren geven waarschuwingen als er zaken niet op orde zijn. Denk hierbij aan risico’s die niet in control zijn, KPI-targets die niet gehaald worden en IT-systemen die issues ervaren. Deze inzichten worden gevisualiseerd in de bedrijfsprocessen, waarmee de samenhang tussen deze organisatie-elementen en hun prestaties transparant worden.

Maarten van den Berge

Maarten is inmiddels ruim 12 jaar werkzaam voor de NS. Rode draad in zijn loopbaan systemische verandering en verbetering, altijd in opdracht van de (hoofd)directie. Als programmamanager EnergieZuinig Rijden (EZR) heeft hij een door een machinist uitgedacht concept voor een nieuwe rijstijl geïmplementeerd. Door lang uit te rollen werd veel energie bespaard. Bijkomend voordeel was dat ook de punctualiteit verbeterde doordat spreiding op de aankomst verkleinde van 3 minuten naar 30 seconden. Als secretaris van twee procestafels (Rijden & Halteren) heeft hij mede aan de wieg gestaan van operationeel procesmanagement binnen NS; operationele problemen oplossen door met elkaar te praten in plaats van over elkaar. En de laatste jaren is hij de drijvende kracht geweest achter de introductie van Business Proces Management binnen NS; eerst als programmamanager voor de introductie van het integrale NS Hoofdprocesmodel, de laatste jaren als Lead van een team van professionals dat NS zelfstandig procesmatig leert werken.

Vóór de NS is Maarten zo’n 15 jaar werkzaam geweest als business consultant in voornamelijk de publieke sector; bij een aantal boutiques en startups, daarna als ondernemer met een eigen bureau en tenslotte een paar jaar als zelfstandig adviseur.

Overheid360

NS

Als boutique consultancybureau op het gebied van integrale (digitale) procestransformatie helpt MLC organisaties in het publieke domein met het realiseren van een klantgerichte en efficiënte bedrijfsvoering. Dit met als doel om, vanuit een wendbare en transparante organisatie, effectief en doelmatig toegevoegde waarde te leveren.

Publieke organisaties hebben te maken met veranderingen die elkaar steeds sneller opvolgen. Er wordt van publieke organisaties steeds meer verwacht en tegelijkertijd worden opgaves complexer. Een geïsoleerde benadering van veranderingen leidt vaak tot een complexe bedrijfsvoering, terwijl wendbaarheid gevraagd wordt. Vanuit focus op het resultaat begeleiden wij organisaties, teams en medewerkers in hun transitie. Hierbij zoeken wij graag de samenwerking op met de klant. Daarnaast maken wij veelvuldig gebruik van data en technologieën om het verbeterpotentieel van onze klanten inzichtelijk te maken, optimaal te benutten en daadwerkelijk de maatschappelijke impact te vergroten. Voordoen, samendoen en zelf doen is de kern van onze aanpak. Daarmee zorgen wij voor een blijvend resultaat en vergroten het verandervermogen van uw organisatie.

Vraagstukken waar wij onder andere bij kunnen helpen:

  • Inrichten van realtime sturing op de prestaties van de bedrijfsvoering,
  • Optimaliseren van operationele (en administratieve) processen,
  • Realiseren datagedreven risicobeheersing (Continu in Control).

Partners