Informatie moet stromen als water uit de kraan

Informatie is als water uit de kraan.  We gebruiken het zorgeloos tot het niet meer stroomt. Publieke sector professionals hebben betrouwbare informatie nodig. Om beleid te maken, om besluiten te nemen of voor rapportages. Informatie-uitwisseling gaat niet altijd even soepel. Systemen en formaten zijn niet uitwisselbaar, toegang tot data is niet goed geregeld,  instellingen zijn niet op de hoogte van elkaars informatie. En informatie moet neutraal en waardenvrij zijn. De komende jaren gaat er veel veranderen in de manier waarop we informatie delen. Van ketenautomatisering gaan we naar databeschikbaarheid, van telkens opnieuw kopiëren naar  “only once” en van  “push” naar “pull”, en de FAIR-principes. Zijn overheden hier al klaar voor? In deze presentatie verkennen we de systemen, techniek en governance van moderne informatie-uitwisseling. We laten zien hoe burgers beter bediend kunnen worden en de professional zijn werk beter kan doen door “information sharing by design”.

Victor den Bak

Victor den Bak is Portfolio Architect bij Visma Connect en al jarenlang betrokken bij de belangrijkste projecten op het gebied van veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling, zoals de Berichtenbox, de Digipoort, het Maritime Single Window, kwaliteitsmonitoring in de voedselketen en SBR Assurance.

Momenteel werkt Victor aan het reduceren van administratieve lasten en het verbeteren van stuurinformatie in de verpleeghuiszorg met het KIK-V programma. Hierbij worden bronregistraties ontsloten via een DataStation as a Service waarbij de zorgaanbieder grip houdt op het datadelen met ketenpartners.

Als architect binnen Trusted Information Partners (TIP) werkt Victor aan interoperabiliteit tussen verschillende domeinen. TIP is een publiek-private samenwerking gericht op veilig online zaken doen op basis van eIDAS 2.0 en andere Europese richtlijnen.

Overheid360

Visma Connect

Sinds de oprichting in 2006 is Visma Connect verantwoordelijk voor de belangrijkste projecten op het gebied van veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling, zoals de Berichtenbox, de Digipoort, het beheren van informatiestromen bij de Belastingdienst, KIK-V in de zorg, het Maritime Single Window, en het beheer van het SBR-stelsel en de Nederlandse Taxonomie. Visma Connect is dé gegevensuitwisselingsspecialist en heeft bewezen een betrouwbare partner te zijn voor organisaties die waarde hechten aan hun data.

Partners