Portfoliomanagement als sleutel naar het halen van lange termijn innovatiedoelstellingen

Je hebt als overheidsorganisatie een grote verantwoordelijk naar de burger. Jouw kerntaak kan niet worden verwaarloosd. Tegelijk heb je te maken met lange termijn doelstellingen waar je voortgang op moet maken. Ook daarvoor heb je veranderinitiatieven in je portfolio: projecten die op de lange termijn je maatschappelijke impact vergroten, die je helpen om je ESG doelstellingen te behalen, die de efficiency en professionaliteit van je organisatie verbeteren en die meer datagedreven werken mogelijk maken. De combinatie van lange termijn gerichte projecten en ongoing business vraagt veel van je resources. Hoe breng je die in balans?  Tijdens deze sessie zal Fortes aan de hand van enkele best practices ingaan op het balanceren van resources tussen kernverantwoordelijkheden en andere veranderinitiatieven. Ervaren consultant Marco Efftink laat zien hoe je verschillende strategische doelstellingen samenbrengt en toewerkt naar een meer volwassen portfoliomanagement.

Marco Efftink

Marco heeft meer dan 25 jaar ervaring in verandermanagement. Hij deed die ervaring op in verschillende rollen, zoals lijnmanager, projectmanager en portfoliomanager. Vanuit zijn rol als zelfstandig consultant heeft hij vele organisaties ondersteund bij het professionaliseren van hun portfolio- en projectmanagement. Namens Fortes begeleidt hij met regelmaat de invoering en adoptie van het PPM platform ‘Fortes Change Cloud’. Met een no-nonsens benadering probeert Marco klanten hele praktische oplossingen te bieden. Hij maakt complexe zaken zo eenvoudig mogelijk, zodat de kennis en ervaring die hij deelt, bruikbaar is voor een brede groep in een organisatie. Daarbij werkt hij vanuit het uitgangspunt dat systemen de menselijke dialoog niet vervangen, maar versterken door het verschaffen van inzicht.

Overheid360

Andere sprekers

Sander Nijenhuis

Sander Nijenhuis is directeur bij Fortes. Zijn passie is om organisaties met slimme software te helpen om meer strategische sturing en grip te krijgen op hun veranderportfolio, projecten en agile teams. Hij is groot voorstander van het gebruik van best practices en organiseert graag ronde tafels en seminars om de kennisdeling tussen organisaties op het gebied van strategisch portfolio management actief te faciliteren.

 

Overheid360

Fortes

De Nederlandse software ‘Fortes Change Cloud’ is nummer één bij de Nederlandse overheid (lokaal en centraal) voor Strategisch Portfolio Management en gerichte ondersteuning van programma’s, projecten en agile teams.

De oplossing onderscheidt zich door het grote gebruiksgemak, flexibiliteit en de schaalbaarheid: van een kleine afdeling met een handvol projecten tot een groot ministerie met tientallen portfolio’s en 1.000+ initiatieven.

Met FCC stuur je je projectportfolio op strategische doelstellingen, ongeacht de aard van die doelstellingen. Dat kunnen dus budgettaire doelstellingen zijn, kwantitatieve doelstellingen, maar ook kwalitatieve doelstellingen. Digitalisering, duurzaamheid en sociale doelstellingen krijgen zo een plek in de strategische aansturing.

Tot de vele klanten van Fortes in de overheid behoren ministeries, ZBO’s, provincies, gemeentes, waterschappen en departementen. Enkele voorbeelden zijn het Ministerie van Binnenlandse zaken, Kadaster, UWV, Gemeente Utrecht, Gemeente Eindhoven, RIVM, SSC-ICT en Luchtverkeersleiding Nederland.

Fortes voldoet aan alle relevante eisen vanuit de Nederlandse Overheid op het gebied van privacy wetgeving en informatie beveiliging. Ook zijn er raamovereenkomsten met verschillende partijen. Hierdoor kan meestal al binnen drie maanden worden gestart met een Proof of Concept of uitrol.

Neem deel aan de sessie van Fortes of bezoek ons op stand 13 voor een vrijblijvende demo.

whitepaper

Fortes – Strategisch Portfolio Management voor LVNL: van sturing vanuit project naar sturing vanuit strategie

Het managen van veranderingen is voor veel organisaties een uitdaging. Zeker wanneer er veel veranderingen tegelijk plaatsvinden. Grip op voortgang, samenloop en inzetbaarheid van benodigde capaciteit is dan essentieel. Fortes ontwikkelt al 25 jaar software om deze uitdaging strategisch te managen. Gido Cooiman, Customer Journey Manager bij Fortes, zegt: ‘’Wij willen de drijvende kracht zijn achter positieve veranderingen.’’ Lees meer over de slimme oplossingen van Fortes via een maatschappelijke casus van Luchtverkeersleiding Nederland.

Download de whitepaper

Partners