Verrijk je horizon: anders kijken in een digitale wereld

In de workshop ‘Verrijk je horizon: anders kijken in een digitale wereld’ nodigt Elleke deelnemers uit om bestaande perspectieven te heroverwegen, nieuwe invalshoeken te verkennen en de grenzen te verleggen van wat bekend en vertrouwd is. Zo kunnen deelnemers nieuwe oplossingen ontdekken en innovatiever worden in hun benadering van complexe digitale uitdagingen. Elleke streeft ernaar mensen te inspireren om buiten de gebaande paden te denken en positieve verandering teweeg te brengen.

Elleke van Gelder

Drs. Elleke van Gelder is een expert in sociale innovatie. Ze gebruikt het potentieel van ‘anders kijken’, ‘anders denken’ en ‘anders doen’ als drijvende kracht voor verandering en vernieuwing. In de ruim 16 jaar dat Elleke bij de Nationale Politie heeft gewerkt, heeft ze het vermogen ontwikkeld om complexe vraagstukken vanuit diverse perspectieven te benaderen. Tegenwoordig werkt ze voor gemeenten, zorginstellingen, overheden en onderwijsinstellingen om hen te begeleiden bij het omarmen van nieuwe denkwijzen en benaderingen.

Overheid360

Partners