Procesmanagement altijd aan de basis bij verander- en automatiseringstrajecten w.o. AI & RPA

De diensten van overheden moeten zich steeds aanpassen aan veranderende maatschappelijke kwesties, zoals nieuwe wet- en regelgeving. RPA en wellicht ook AI worden ingezet binnen de informatiestrategie. Ondertussen spelen ook data integriteit en compliance steeds meer een rol. De dynamiek en basis op orde dagen elkaar uit.

In deze sessie laat Engage Process zien hoe procesmanagement een fundamentele rol speelt om de verschillende doelstellingen aan elkaar te verbinden en in perspectief van de dienstverlening te brengen. Daarbij medewerkers te betrekken en de neuzen in dezelfde richting krijgt. In gebruik bij al meer dan 200 gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten ontstaat dynamiek vanuit de controle. In deze sessie is ruimte voor interactie en het delen van kennis en ervaringen.

Dick Langeveld

Dick Langeveld is een ervaren sales professional en werkt sinds 2016 bij Engage Process. In de afgelopen jaren zijn meer dan 200 overheidsorganisaties gaan werken met Engage Process om zeer uiteenlopende redenen (digitale transformatie, efficiëntie, wettigheid, Lean, etc.). Dick leidt het Business Development-team in Nederland en het team in het Verenigd Koninkrijk waar Engage Process zich eveneens richt op (lokale) overheden.

Overheid360

Andere sprekers

Ted Twaalfhoven

Ted Twaalfhoven werkt al sinds 1983 in procesmanagement. Nadat hij leerde programmeren in zijn eerste werkzame Jaren heft hij zijn MBA behaald aan de Dartmouth University in de USA. Gedurende 10 jaar werkte hij als Directeur Operations voor een vliegtuigmotoren reparatie bedrijf in Dallas, Texas en later in Nederland. In die rol was hij onderdeel van het World Class Manufacturing team waarmee hij hele fabrieken reorganiseerde om te kunnen voldoen aan de hoge eigen rondom kwaliteit, risico management en compliancy. In 2008 heeft Ted Engage Process opgericht vanuit de overtuiging dat medewerkers integraal onderdeel moeten zijn van procesmanagement om zo verandering en verbetering in organisaties door te voeren.

Overheid360

Engage Process

Het eenvoudigste en meest effectieve procesmanagement platform dat door meer dan 200 Gemeenten en andere lokale overheden wordt gebruikt.

Lokale overheden staan voor steeds meer uitdagingen en werken aan een toenemend aantal thema’s zoals bijvoorbeeld de Rechtmatigheidsverantwoording en de Omgevingswet.

Procesmanagement speelt hierin een centrale rol en is de basis geworden voor effectiviteit en controle binnen de organisatie. Engage Process helpt bij het vergroten van betrokkenheid van medewerkers en creëert hiermee ruimte voor “people driven change”.

Door het bieden van een compleet procesmanagement platform, dat eenvoudig te begrijpen maar toch krachtig is in zijn functionaliteit, kunnen teams processen echt bespreekbaar maken en verbeteringen identificeren en realiseren. Daarmee is procesmanagement niet langer het exclusieve domein van de experts, maar wordt het toegankelijk voor de gehele organisatie.

Meer dan 200 Gemeenten, Veiligheidsregio’s, Omgevingsdiensten en Waterschappen werken daarom met Engage Process aan Rechtmatigheid, de Omgevingswet, BIO, WOO en andere GRC en verbeterthema’s.

whitepaper

Engage Process – De inzet van primaire processen voor de rechtmatigheidsverantwoording

Gemeenten, provincies en andere publiek gefinancierde organisaties worden gevraagd om een "rechtmatigheidsverklaring" af te geven, gevolgd door een In Control statement. Procesmanagement speelt hierbij een cruciale rol, vooral gericht op betrokkenheid en acceptatie van medewerkers. In deel I van deze whitepaper worden zes redenen beschreven waarom het betrekken van medewerkers bij procesmanagement essentieel is en welke voordelen dit biedt. Deel II gaat in op de rol van uitzonderingen binnen rechtmatigheid, terwijl deel III uitlegt hoe Engage Process effectief kan bijdragen aan dit proces.

Download de whitepaper

Partners