Virtueel Rotterdam – Het gebruik van 3D Tiles in digital twins.

De gemeente Rotterdam streeft ernaar om uitgebreide en platformonafhankelijke kennis te vergaren op het gebied van digital twins. In samenwerking met The People Group heeft de gemeente een digital twin ontwikkeld in Unreal Engine, een game-engine die zich uitstekend leent voor visualisaties. Een van de meest recente ontwikkelingen is de integratie van 3D Tiles. Met 3D Tiles kunnen gebouwen en terreinen efficiënt in 3D worden bekeken. We delen graag meer over het proces en de toegepaste technologieën.

Corné Helmons

Adviseur Digital Twin, GeoBIM en standaardisatie.

Overheid360

Andere sprekers

Jeroen van de Wiel

Als business developer bij The People Group ben ik geïnteresseerd in het verkennen van nieuwe innovaties en technologieën uit verschillende branches en hoe deze kunnen bijdragen aan de verbetering van bedrijfsprocessen. Slim gebruik maken van technologie om het werk efficiënter, effectiever en interessanter te maken geeft mij energie. Daarnaast geloof ik in samenwerking tussen verschillende bedrijven en experts om te komen tot vernieuwende oplossingen.

Overheid360

The People Group

Wij zijn The People Group. Een enthousiaste club mensen met een gedeelde passie voor geografie, infrastructuur en technologie. Wij verbinden mens, data en technologie om slimme oplossingen te bedenken die de dagelijkse praktijk van onze klanten verbetert.

Door optimale synergie tussen geavanceerde software, technologische kennis en menskracht slaan wij de brug tussen droom en realisatie binnen actuele thema’s als de energietransitie, digitalisering en de (her)inrichting van onze leefomgeving.

whitepaper

The People Group – Hoe benutten wij data?

Wij zijn ervan overtuigd dat data, met name geodata, een belangrijke rol kunnen spelen bij het nemen van grondiger onderbouwde en breed gedragen beslissingen.

Download de whitepaper

Partners