Whitepaper samenvatting

Dynamic Case Management voor Gemeenten

Dynamic Case Management voor Gemeenten
De wereld is aan verandering onderhevig. Dit heeft impact op burgers, ondernemingen en ook op de overheid. Om mee te gaan in deze verandering, is ontwikkeling en digitalisering vereist. Zo ook voor overheidsinstanties zoals gemeenten. Bij hen is er daarnaast de wens om een optimale dienstverlening te realiseren richting burgers of klanten en een behoefte aan efficiënte en effectieve processen en zelfsturende teams die het maximale uit zichzelf halen. De sleutel tot de oplossing ligt vaak in het nog verder digitaliseren van processen.

Traditionele zaaksystemen
Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat veel huidige (zaak)systemen niet aansluiten bij de belevingswereld van de eindgebruiker en diens dagelijkse werkpraktijk. Geen case is hetzelfde. Elk project vraagt dan ook om een eigen procesroute om zo snel mogelijk tot de gewenste resultaten te komen. De huidige zaaksystemen volgen echter allemaal een vaste procesroute, waarin geen ruimte is voor de specifieke behoeften van een case of voor uitzonderingen op de reguliere gang van zaken. Dit maakt dat de systemen niet naar wens functioneren, het proces aanzienlijk vertragen of zelfs onbruikbaar zijn. Wat leidt tot inefficiënte zaakverwerking, hogere kosten en ontevreden klanten en medewerkers.  

Dynamic Case Management
Dynamic Case Management (DCM) systemen bieden de oplossing. In deze systemen wordt de procesroute niet bepaald door vaste paden, maar door de specifieke case en de beschikbare data. DCM is bedoeld om de casemanager of kenniswerker zoveel mogelijk te ondersteunen tijdens het dynamische proces om zodoende de klant of burger optimaal te kunnen helpen.  

Be Informed biedt in samenwerking met EsperantoXL diverse Dynamic Case Management oplossingen. Zo kan worden voorzien in de behoefte om systemen aan te laten sluiten op de dagelijkse werkpraktijk en zo de werkzaamheden te vergemakkelijken.  

Wat is Dynamic Case Management?
  • Op basis van het profiel van de aanvrager of klant wordt bepaald welke behandelaar het beste bij de case past.  
  • Op basis van de context van de case worden alleen die taken aangeboden die van toepassing zijn.
  • De behandelaar kan de benodigde taken in willekeurige volgorde oppakken; geen vaste procesroute.
  • Andere stakeholders/specialisten kunnen aan de case meewerken waarbij de rollen en permissies worden ingeregeld.  
  • De aanvrager/klant kan zelf ook in zijn/haar omgeving de voortgang monitoren.  
  • De behandelaar wordt ondersteunt met een tijdsbalk zodat hij/zij de diverse openstaande casussen kan prioriteren.  
  • Output wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd opgesteld en verzonden
Wanneer je dit whitepaper downloadt ga je ermee akkoord dat je door de leverancier benaderd kan worden.
FacebookTwitterLinkedinMailPrint
Kenmerken:
Publicatie datum: 16-08-2019
Bestandstype: pdf
Document: Whitepaper
Taal: NL
Gepubliceerd door: Pauline Kampinga

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners