Seminar
wo 9 oktober | 14:45 - 15:45
Zaal 13 Osram

Datadeling bij vroegsignalering; Wat mag er, wat kan er en wat vinden we kunnen?

Pilots, proeftuinen en datalabs; datagedreven werken heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen bij overheidsorganisaties. Het besef dat data enorme kansen kunnen bieden bij maatschappelijke opgaven is diep doorgedrongen, bijvoorbeeld bij armoede en schuldenproblematiek. Middels de inzichten die worden verkregen door data kunnen mensen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden geholpen; vroegsignalering. Er wordt bijvoorbeeld op een aantal plekken al met (verrijkte) data gewerkt. Hierdoor heeft de gemeente (potentiele) schuldenaren sneller in het vizier en kan snel een geschikt hulpverleningstraject worden aangeboden.

Hierbij zijn juridische, technische en ethische uitdagingen aan de orde van de dag. En daar breken organisaties zich veelvuldig het hoofd over. Bij zoeken naar mogelijkheden wordt op veel plekken het wiel opnieuw uitgevonden. Maar dat is niet nodig. De Data Agenda Overheid wil met het recent opgerichte Leer- en Expertisecentrum Datagedreven Werken (LED) verantwoord datagedreven werken aanjagen en kennisdeling stimuleren.

In deze sessie zullen we ingaan op datagedreven werken bij vroegsignalering van schulden, een veel voorkomend vraagstuk. De volgende vraag zal centraal staan:

Datadeling bij vroegsignalering; Wat mag er, wat kan er en wat willen we?
Spreker
Rolf Mulder
Annet Visser, Suzanne Hartholt &Liecke Meutstege, gemeente Groningen, gemeente Gronignen, Ministerie van Justitie en Veiligheid & Leer-Expertisepunt Datagedreven Werken i.o.v. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rolf Mulder - gemeente Groningen
Annet Visser - gemeente Groningen
Suzanne Hartholt - Ministerie van Justitie en Veiligheid
Liecke Meutstege - Leer - Expertisecentrum Datagedreven Werken i.o.v. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rolf Mulder en Annet Visser van de Gemeente Groningen geven in deze sessie concrete handvaten voor het inrichten van een datagedreven initiatief in de praktijk. Suzanne Hartholt vertelt meer over hoe je juridische knelpunten aanvliegt bij datagedreven werken.
Exposant
Ministerie van Binnenlandse Zaken en en Koninkrijksrelaties
Hoofdmediapartner
Mediapartners