Seminar
wo 9 oktober | 13:30 - 14:15
Zaal 11 Beam

Common Ground - Meerjarige transitiestrategie

Het realiseren van Common Ground is een ingrijpend en meerjarig veranderproces. Het behelst een wezenlijke en fundamenteel andere visie op de wijze waarop gemeenten hun informatiefunctie organiseren. Realisatie ervan heeft effect op tientallen procesapplicaties bij honderden organisaties, waarbij veel ICT-leveranciers en ketenpartners betrokken zijn. Een succesvolle transitie is derhalve afhankelijk van een samenhangende collectieve strategie. Tegelijkertijd is de opgave lastig te vertalen naar één veranderplan voor alle betrokken partijen. Om deze transitie te ondersteunen is een meerjarige transitiestrategie opgesteld. Met de strategie kunnen alle betrokken partijen afhankelijk van de eigen situatie beginnen met het vormgeven van de (lokale) veranderagenda.
Spreker
Raymond Alexander
Manager Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis bij VNG Realisatie
Raymond Alexander is MT-lid bij VNG Realisatie en o.a. verantwoordelijk voor het realiseren van de informatiekundige visie Common Ground. Voor zijn overstap naar VNG Realisatie was hij voorzitter van de IMG100.000+, voormalig CIO van de gemeente 's-Hertogenbosch en mede-initiatiefnemer van Common Ground. Hij heeft bijna twintig jaar in verschillende rollen bij de gemeente gewerkt. Daarvoor was hij allround informaticus voor verschillende bedrijven voornamelijk in de financiële dienstverlening. Hij is een groot pleitbezorger voor meer samenwerking tussen gemeenten en hun ketenpartners.
Hoofdmediapartner
Mediapartners