Seminar
9 oktober | 10:30 - 11:15
Zaal 6 Flash

VlaVirGEm de Common Ground van Belgie

In Nederland brengt "Common Ground" een grote stap in de richting van een open, transparante overheid waarbinnen met inachtneming van de privacy-regels gegevens sneller en veiliger kunnen worden uitgewisseld, intern zowel als extern.

In Vlaanderen werd de basis van een open gestandaardiseerde en vooral gelinkte overheid in 2012 gelegd (OSLO), als basis van een open referentiearchitectuur binnen een Vlaamse Virtuele Gemeente (VlaVirGem - figuur).
Door als overheid focus te nemen op open datastandaardisatie, bedrijfsvoering en gegevensbescherming binnen een vastgelegde architectuur, wordt samenwerking en interbestuurlijke gegevensuitwisseling vereenvoudigd. De talloze mogelijkheden van technische ontsluiting vinden hun basis in een gerespecteerde standaard.

De Vlaamse ICT Organisatie ontwikkelde in samenwerking met Vlaamse steden en gemeenten twee technologische ontsluitingen op het concept VlaVirGem. Met het project "lokale besturen 365 - LB365" en het "Open City API - OCAPI" project werd aangetoond dat samenwerken "werkt", maar vooral kostenbesparende en efficiëntere oplossingen brengt. Benieuwd naar de aanpak?
Informatiestrategie
Veilige Overheid & Samenleving
Spreker
Eddy van der Stock
Eddy van der Stock
.
Hoofdmediapartner
Mediapartners