Seminar
wo 10 oktober | 10:15 - 11:00
Media Arena

Public Intelligence in de provincie Zuid-Holland, naar een datagedreven provincie

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn verschillende concernbrede i-gerelateerde opgaven benoemd. Eén daarvan is Public Intelligence, oftewel data-gedreven werken. Ons doel is om te zorgen voor betere én integrale beleidsinformatie en datagebruik binnen de maatschappelijke opgaven, nu én in de toekomst. Dit helpt de provincie in haar rol als (kennis)partner.
Deze presentatie neemt u mee in de veranderkundige reis naar ons nieuwe normaal. Maak onder meer kennis met het concept van de DataDomeinDagen en onze serious game.
Datagedreven overheid
Spreker
Jeroen van Vught & Annemarie Hatzman
Hoofd Verkenning - Monitoring & Senior adviseur data en beleid, provincie Zuid-Holland
Jeroen van Vught is hoofd Verkenning en Monitoring bij de provincie Zuid-Holland. Hij is verantwoordelijk voor de concernbrede opgave 'Public Intelligence'. Eerder was Jeroen in diverse provinciale functies op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling, kennisontwikkeling en beleidsinformatie actief. Daarin ontdekte hij dat beschikbare data beter gebruikt kan worden.

Annemarie Hatzman is senior adviseur data en beleid bij de provincie Zuid-Holland. Zij werkt binnen de concernbrede opgave 'Public Intelligence' aan beleidsrealisatie. Eerder was Annemarie in diversie provinciale functies op het snijvlak van stedelijke ontwikkeling en publiek-private samenwerking actief. Zij zag daarin de meerwaarde van data om partijen te binden en opgaven vernieuwend aan te kunnen pakken.
Hoofdmediapartner
Mediapartners