Seminar
wo 10 oktober | 15:00 - 15:45
Break Out 3

Innovatief aanbesteden van ICT bij de gemeentelijke overheid

Een wendbare gemeentelijke overheid maakt niet alleen beter gebruik van ICT, maar zorgt er ook voor dat de markt gestimuleerd wordt mee te helpen innovaties mogelijk te maken. Met name de dialoog met de markt blijkt de nodige uitdagingen met zich mee te brengen. De standaard vormen van aanbesteden dragen daar ook niet altijd even goed aan bij. In deze sessie wordt aandacht besteed aan de verschillende vormen van innovatiegericht aanbesteden zoals die ook vanuit de aanbestedingswet zijn toegelaten. Denk hierbij aan de concurrentie gerichte dialoog of een variant hierop de mededingingsprocedure met onderhandeling en het innovatiepartnerschap. We bespreken daarnaast een aantal voorbeelden van innovatief aanbesteden zoals die inmiddels worden toegepast bij o.a. gemeente Antwerpen en mogelijk wat Nederlandse gemeentelijke voorbeelden. Wij willen daarnaast graag met u in dialoog om van u te horen wat uw ervaringen zijn met innovatief aanbesteden en welke rol zaken als intellectueel eigendom, open source en open standaarden hierin spelen en hoe de inkoopvoorwaarden, zoals de GIBIT, hierbij worden gehanteerd.

Wij hopen dat u met deze sessie meer wegwijs kunnen maken met innovatieve aanbestedingsvormen en de mogelijkheden inzichtelijk te maken hoe u door meer interactie met de markt beter kunt inspelen op uw ICT-behoeften.
Wendbare overheid
Spreker
Han Wammes Anne Fournier & Jacobien Muntz-Beekhuis
Adviseur, Digipolis & Aanbestedingsjurist, VNG Realisatie, gemeente Antwerpen/Gent & PIANOo
Han Wammes is Strategic Advisor Supplier Relationship Management & Market Development & Procurement Officer

Anne Fournier is Digipolis voor de gemeenten Antwerpen & Gent

Jacobien Muntz-Beekhuis is Aanbestedingsjurist bij PIANOo
Hoofdmediapartner
Mediapartners