Seminar
9 oktober | 10:15 - 11:00
Zaal 4 Mission 1

Van zelf doen naar laten doen

Van zelf doen naar laten doen: Werkorganisatie BUCH is een samenwerkingsverband op basis van een GR van 4 gemeenten; Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Gestart in 2017. Het betreft een ambtelijke fusie.

De informatievoorziening is de slagader van de bedrijfsvoering. Er is sprake van een complexe technische- en functionele omgeving. Beheertaken leggen een steeds groter beslag op de capaciteit. De BUCH zet in op een kanteling naar een meer flexibeler ICT model in antwoord op de veranderende maatschappelijke vraag. Het Programma 'van zelf doen naar laten' doen is een veranderopgave waar geen blauwdruk voor beschikbaar is. Graag vertellen wij u over onze overwegingen, onze ingezette koers, traject van (bestuurlijke) besluitvorming en de uitdagingen onderweg op onze reis.
IT Outsourcing & Cloud Computing
Spreker
Rob Driehuis
Rob Driehuis is 40 jaar werkzaam bij lokale overheid. Snijvlak van ICT en bedrijfsvoering.
Hoofdmediapartner
Mediapartners