Seminar
wo 10 oktober | 10:15 - 11:00
Expedition

De wereld verandert en organisaties veranderen mee!

De maatschappelijke, technologische en bestuurlijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat vraagstukken die op gemeenten afkomen steeds vaker complex en veelomvattend zijn. Mobiliteit, digitalisering, integratie, transformatie sociaal domein, de energietransitie en de nieuwe Omgevingswet zijn slechts enkele voorbeelden van uitdagingen waar gemeente voor staan. De veranderende wereld vraagt van gemeenten dat zij werkt vanuit een integrale aanpak waarbij men over grenzen van bestaande systemen, structuren, organisaties en regels heen kijkt. Hierdoor ontstaan vaak nieuwe verhoudingen tussen markt , overheid en gemeenschap. Participatie en initiatief van bewoners zijn niet meer weg te denken en de overheid heeft niet meer (altijd) een leidende rol bij oplossen van vraagstukken.

Hoe ontwikkelt een ambtelijke organisatie zich zodanig dat zij mee kan in deze veranderende wereld? Welke veranderingen op het gebied van strategie, structuur, cultuur en informatievoorziening passen hierbij? Welke aanpak leidt tot een beweging waarbij ontwikkeld wordt van intern gericht naar opgave gericht?
Wendbare overheid
Spreker
Catharine Verberne
Adjunct Directeur, gemeente Zundert
Catharine afgelopen 15 jaren werkzaam geweest in diverse management rollen bij de lokale overheid en binnen het sociale domein.
Momenteel geeft zij als lid van een twee hoofdige directie leiding aan de organisatie verandering.

Rode draad in de loopbaan is het succesvol realiseren van organisatieverandering en borging van de doorontwikkeling, met name binnen het speelveld en de context van de lokale overheid.

Kritische succesfactor is daarbij de integrale aanpak waarbij alle pijlers in de organisatie gelijktijdig worden aangepakt.
Hoofdmediapartner
Mediapartners