Seminar
wo 10 oktober | 10:15 - 11:00
Auditorium

Starten met datagedreven werken

Inleiding door: Henk Wubs unitmanager Stuurinformatie van VNG Realisatie.

Gemeenten erkennen en verkennen steeds vaker de mogelijkheden die (big) data biedt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Sommige gemeenten kiezen voor een eigen datalab of 'urban data center'. Andere gaan de samenwerking aan met andere gemeenten, bedrijven of kennisinstellingen op weg naar een datagedreven gemeente.
In deze presentatie staan de ervaringen van de gemeente Enschede centraal. Hoe zette de gemeente de eerste stappen op het gebied van datagedreven werken? Hoe werd deze manier van werken daarna verbreed en ingebed in de organisatie? Wat bleken succesfactoren en valkuilen?

Op welke vragen van gemeenten geeft deze presentatie antwoord?
* Wanneer en hoe kan ik data inzetten bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?
* Hoe kan ik concreet van start gaan met datagedreven werken?
* Welke factoren dragen bij aan het succesvol inzetten en verankeren van datagedreven werken in de organisatie?
Datagedreven overheid
Spreker
Dick Laan & Eelco de Winter
Sociaal Domein, gemeente Enschede
Dick Laan is Programmamanager Informatievoorziening Sociaal Domein bij Gemeente Enschede

Eelco de Winter is programmacontroller Sociaal Domein bij Gemeente Enschede
Hoofdmediapartner
Mediapartners