Nieuws
07 juni 2021

Noord-Holland maakt algoritmen openbaar

Het is nog even zoeken naar de juiste methode, maar het provinciebestuur van Noord-Holland wil ‘dat inwoners kunnen nagaan welke algoritmen wij gebruiken en welke keuzes hierin zijn gemaakt’. Dat stelt gedeputeerde Edward Stigter (GroenLinks). Hij licht de notitie ‘Geactualiseerde datastrategie 2021-2023’ toe.

Volgens de nota begint verantwoord werken met data met drie vragen. Stigter legt uit dat de eerste vraag (kan het?) zich richt op randvoorwaarden zoals financiën, capaciteit en kennis. De tweede (mag het?) heeft betrekking op juridische vraagstukken. Sommige risico’s zoals privacy en cybersecurity worden ondervangen door wetten en regels. De derde vraag (moeten we het willen?) is het ethische vraagstuk. ‘Daarbij toetsen we of een innovatie gedeelde waarden in gevaar brengt. We controleren onszelf op onbedoelde ‘bias’. Bias staat voor vooringenomenheid. Denk aan algoritmen. Ook wanneer het ‘kan’ en ‘mag’ kunnen er risico's en daarmee vragen overblijven’, aldus Stigter.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners