Nieuws
08 juni 2021

PwC: ‘Leer van Deense digitale overheid’

De digitalisering van het openbaar bestuur is Denemarken veel beter geregeld dan in Nederland. Veel valt te leren van de manier waarop de Denen hun digitale overheid aansturen. Dit land heeft een centraal aangestuurd digitaliseringsmodel met een goede regie. Er zijn duidelijke kaders en een helder overlegmodel, waarin ook private partijen tijdig participeren.

Dit blijkt uit de 'Quick scan vergelijking governance digitale overheid'. In dit rapport vergelijkt PwC de situatie in beide landen. Opdrachtgever was het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De vele incidenten in de afgelopen jaren gaven aanleiding tot een kritische verkenning naar de wijze waarop beide landen de aansturing van de digitale overheid hebben georganiseerd. Inzichten uit het rapport worden gebruikt voor nieuw beleid. De directie Digitale Overheid van eerdergenoemd departement wilde weten waarom de Denen hun zaakjes niet alleen beter voor elkaar hebben, maar ook veel minder budget nodig hebben.

De Deense generieke data-infrastructuur (GDI) waaronder alle middelen vallen om digitaal met de overheid te communiceren, was veel goedkoper. Het totale budget voor de centrale bouwstenen (inclusief innovatie) bedroeg slechts een derde van het Nederlandse budget. Het verschil in efficiency is enorm.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners