Nieuws
25 mei 2021

Rijksoverheid stimuleert inloggen via DigiD

Bij veel zorgaanbieders is op termijn alleen nog in te loggen met de DigiD-app. Hieraan is een eenmalige controle van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs toegevoegd (id-check). Dit betekent dat iemand altijd zijn mobiele telefoon of tablet nodig heeft bij het inloggen, met als resultaat een extra bescherming van persoonlijke gegevens. Met name in de medische sector worden de privacy-eisen aangescherpt.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een campagne namens de Rijksoverheid gestart waarmee dit onder de aandacht wordt gebracht. Hierbij wordt samengewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Logius.

Zorgaanbieders kunnen zelf bepalen wanneer ze tot deze manier van inloggen overgaan. Op den duur wordt de eenmalige id-check standaard. Voor de zorgsector is het van groot belang om op een veilige manier inzage te geven in bijvoorbeeld onderzoeks-uitslagen of een overzicht van medicijngebruik. Als het om gevoelige en persoonlijke gegevens gaat, dan wil een zorgpartij meer zekerheid of de juiste persoon toegang krijgt tot die gegevens. Die zekerheid biedt inloggen met de DigiD-app waaraan een eenmalige controle van een identiteitsbewijs is toegevoegd. Bij een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) met het MedMij-label is inlog vereist met de DigiD-app waarmee de eenmalige id-check is gedaan. Bij dit soort digitale kluizen zijn bepaalde afspraken gemaakt over het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gegevens.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners