Nieuws
11 januari 2021

Eerste leden voor opvolger van Bureau ICT-toetsing

De ministerraad heeft ingestemd met de eerste drie leden van het Adviescollege ICT-toetsing. Het betreft Hans Verkruijsse, Rikky van Osch en Paul Klint. Het drietal vormde al de toezichtraad bij het Bureau ICT-toetsing (BIT), de voorganger van de nieuwe ict-waakhond. De benoemingen gaan per 1 januari 2021 met terugwerkende kracht in.

De oprichting van het BIT werd in het najaar van 2014 aangekondigd als een uitvloeisel van de Tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid. Deze ict-waakhond kreeg een mandaat van vijf jaar, en indien nodig zeven jaar, om alle ict-projecten en -trajecten van de overheid boven de vijf miljoen euro te toetsen aan de hand van tien sturingsregels. Het BIT ging in september 2015 van start.

Eind 2019 besloot het kabinet onder politieke druk het BIT, dat onderdeel vormde van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een permanent leven te gunnen. Maar dan als een op afstand geplaatst onafhankelijk adviescollege en met een uitgebreider mandaat.

Het Adviescollege ICT-toetsing telt maximaal vijf ict-deskundigen en wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie met toetsspecialisten en -managers. Deze organisatie - momenteel veertien medewerkers - is de oude ambtelijke organisatie van het BIT. Ministeries zijn, net als voorheen, gehouden om alle projecten of -programma’s met een ict-component van meer dan vijf miljoen euro bij het Adviescollege ICT-toetsing aan te melden. Het orgaan beoordeelt vooraf de risico’s en de slaagkans van die ict-projecten of -programma’s en geeft adviezen ter verbetering.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners