Nieuws
04 januari 2021

Kabinet opgetogen over bloei fotonica-bolwerk

Het publiek-private netwerk PhotonDelta uit Eindhoven is de afgelopen twee jaar flink gegroeid en de verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties is verheugd dat het fotonica-epicentrum in zo'n korte tijdsspanne al zijn innovatieve kracht laat zien.

Eind 2018 investeerden het Rijk, een aantal provincies en regio's, bedrijven en kennisinstellingen samen tot en met 2026 in totaal 236 miljoen in PhotonDelta, blijkt uit een nieuwsbericht van het Rijk. Deze samenwerking richt zich specifiek op geïntegreerde fotonica: chips die met licht werken in plaats van met elektriciteit en daardoor in vele opzichten beter zouden zijn dan conventionele chips. PhotonDelta speelt een belangrijke rol in de Nationale Agenda Fotonica die staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) dat jaar naar de Tweede Kamer stuurde.

Twee jaar later blijkt PhotonDelta flink te zijn gegroeid: het aantal actieve bedrijven nam toe van acht naar zestien; voor 2021 verwacht de netwerkorganisatie zes nieuwe startups, een werkgelegenheid van 550 voltijdsbanen (was 315) en een omzet van zestig miljoen euro (nu 13 miljoen). Daarnaast wist PhotonDelta de totale investeringen in fotonicabedrijven ruim te verviervoudigen: met 23 miljoen euro aan eigen inbreng werd van externe partijen 88 miljoen euro extra kapitaal aangetrokken.

Een uithangbord daarvan is Smart Photonics. Deze Eindhovense producent van fotonische chips ontving medio vorig jaar van het kabinet via de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) een lening van twintig miljoen euro. Ook Innovation Industries, PhotonDelta zelf en KPN Ventures staken er geld in. In totaal ging het om een bedrag 35 tot veertig miljoen euro.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners