Nieuws
31 december 2020

Meer kansen voor Europese tech in China

Europese (tech)bedrijven krijgen gemakkelijker toegang tot de Chinese markt. Tegen onder meer telecomdiensten worden minder belemmeringen opgeworpen. Er komt een meer gelijk speelveld met Chinese bedrijven. Anderzijds kunnen Chinese spelers beter op Europees grondgebied opereren.

Na zeven jaar onderhandelen is de Europese Unie het met China in beginsel eens geworden over investeringen. Een aantal beperkingen wordt opgeheven. Maar verwacht wordt dat het nog ten minste een jaar voordat de overeenkomst van kracht wordt.  

Momenteel zijn Westerse bedrijven vaak gedwongen een joint venture aan te gaan met Chinese partijen om bepaalde markten te betreden. Dit gaat doorgaans gepaard met strenge en niet altijd even duidelijke eisen. China heeft beloofd zich soepeler op te stellen en bepaalde eisen in te trekken.  

Ook zijn Europese bedrijven straks niet langer verplicht om technologische kennis aan Chinese partners over te dragen. Gevoelige technologie hoeft niet meer te worden gedeeld. Bovendien wordt het intellectueel eigendom van Europese bedrijven meer gerespecteerd. Zo is de verwachting. Verder heeft China beloofd meer openheid te betrachten over bedrijfssubsidies. Westerse bedrijven klagen vaak dat ze op de Chinese markt worden geconfronteerd met nieuwe concurrenten die dankzij geheime staatssubsidies veel goedkoper kunnen werken.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners