Nieuws
12 november 2020

Toekomst twee megatenders VNG ongewis

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt de aanbesteding GT Software Broker definitief te hebben stopgezet. Wel blijft VNG met gemeenten in gesprek over een andere opzet om software gemeenschappelijk in te kopen. Daarnaast is er onrust over een andere tender: GT Connect voor spraakverkeer. VNG ontkent dat het contract met Atos is opgezegd.

Bij de VNG lopen er onder de noemer GT (Gemeentelijke Telecommunicatie) op it- en telecomgebied sinds een aantal jaren mega-tenders waarbij gemeenten en lokale overheidsdiensten gezamenlijk optrekken. Dat heeft geleid tot een paar succesvolle aanbestedingen, zoals GT Mobiele Communicatie (1 en 2), GT Vaste Communicatie, GT Print en GT Microsoft. 

Niet alles loopt even soepel bij dit soort grote projecten met veel betrokkenen. Zo is de tender GT Software Broker definitief gestopt. Eind vorig jaar was die al op pauze gezet en volgde er een herijking. Kortgeleden is besloten om er helemaal een streep onder te zetten; de opzet bleek voor sommige gemeenten toch te onduidelijk.

Het project had tot doel het beschikbaar stellen van een dienst aan de deelnemers - gemeenten en gemeentelijke deelnemingen - waarmee zij standaardsoftware kunnen bestellen. Voor deze dienst zou via de aanbesteding een softwarebroker worden geselecteerd die alles rond de inkoop van de gevraagde standaardsoftware en afhandeling van de bestellingen kan regelen.

Maar, benadrukt VNG-woordvoerder Daan Oltheten, het dossier software is niet van de baan. Het gezamenlijk inkopen van software wordt nog steeds als kansrijk gezien. De GT-stuurgroep en de klankbordgroep met gemeentelijke vertegenwoordigers gaan zich in de komende maanden buigen over de haalbaarheid van een andere opzet. Daarbij wordt ook gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van Common Ground, dat moet leiden tot een basis-ict-infrastructuur voor alle gemeenten.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners