Nieuws
13 oktober 2020

BIT krijgt eerst nog tijdelijke opvolger

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) kan op zijn vroegst in de tweede helft van 2021 overgaan naar een permanent onafhankelijk adviescollege. Geruime tijd zal er dus onzekerheid bestaan over het takenpakket. Binnen het stelsel van chief information officers bestaat nog veel discussie over de exacte vormgeving van het college.

Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer. Omdat het BIT eind dit jaar ophoudt te bestaan, is gekozen voor een tussenstap. Per 1 januari komt er een tijdelijk adviescollege.

De doorlooptijd van een wetstraject is volgens Knops te lang om voor die datum al een instellingswet gereed te hebben. De staatssecretaris hoopt de instellingswet medio 2021 naar de Kamer te kunnen sturen.

De eerder aangekondigde verbreding van het takenpakket kan wel doorgaan. Maar de exacte invulling ervan laat dus nog geruime tijd op zich wachten. Zo komt er voorlopig geen duidelijkheid over de toepasselijkheid van de Kaderwet adviescolleges.

Knops vindt dat het college als onderdeel van het cio-stelsel het lerend vermogen daarvan moet versterken. Vorig jaar heeft het BIT vijftien adviezen uitgebracht waar voor de gehele rijksdienst lessen uit zijn te trekken. Knops heeft de cio Rijk gevraagd deze adviezen te bespreken in het cio-beraad. Vervolgens komen er sessies om de verworven kennis in het cio-stelsel beter in de praktijk te benutten.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners