Nieuws
05 oktober 2020

Ai-hub Zuid-Holland gaat van start

Zuid-Holland wil uitgroeien tot dé hotspot van Nederland op het gebied van kunstmatige intelligentie (ai). Daartoe gaat deze regio de ‘AI-hub Zuid-Holland' opzetten. Deze netwerkorganisatie gaat één uithangbord en gezamenlijk aanspreekpunt realiseren voor betrokken kennisinstellingen, het bedrijfsleven en publieke partners.

De drie deelnemende universiteiten (Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit en TU Delft), de twee universitaire medische centra (Erasmus MC en LUMC) en TNO tellen momenteel al meer dan duizend wetenschappers met een ai-specialisatie. Bovendien volgen 7500 studenten bachelor en master-vakken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het is de bedoeling om de samenwerking bij geïntegreerde ai-kennisontwikkeling te versterken. Daarnaast moet de innovatie rond kunstmatige inteligentie en ‘dataficatie’ in deze provincie worden versneld. 

Als toepassingsgebieden valt te denken aan haven en maritiem, energie en duurzaamheid, (gezondheids)zorg en smart industry. Een ander thema is vrede, recht en veiligheid. Ruim een kwart van de Nederlandse ai-startups en scale-ups zit in Zuid-Holland. Vooral ‘life sciences & health’ springt er als cluster uit. Belangrijke toepassingen van ai in de regio zijn voorspellende analyse en keuze-ondersteuning, mediacontent-herkenning alsmede patroonherkenning en anomaliedetectie. De hub wordt mede gefinancierd vanuit de Nederlandse AI Coalitie. De coördinatie van de hub ligt bij TU Delft. 

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners