Nieuws
08 september 2020

Harde kritiek op databeleid AIVD en MIVD

De geheime diensten AIVD en MIVD hebben verzuimd om grote hoeveelheden data die zijn onderschept in onderzoeken naar mogelijk verdachte personen dan wel organisaties, te vernietigen. Deze zogenoemde bulkdata mogen maar 1,5 jaar worden bewaard. Maar beide diensten hebben kunstgrepen gebruikt om de bewaartermijn te verlengen. Dit stelt de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Ctivd).

Toezichthouder Ctivd heeft een nieuwe voortgangsrapportage over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel kortweg sleepwet genaamd, gepubliceerd. Deze twee jaar geleden ingevoerde wet geeft de geheime diensten meer opsporingsmogelijkheden. Maar de bijvangst, data van mensen die geen voorwerp van onderzoek zijn en dat ook nooit zullen worden, moet na 1,5 jaar worden vernietigd. In het beste geval werden deze datasets wel enigszins gereduceerd, maar de gegevens doken weer op in 'nieuwe' bulkdatasets.

Het Ctivd neemt het in zijn rapportage beide diensten kwalijk dat die datasets nog steeds merendeels gegevens bevatten van personen en organisaties die niet verdacht zijn en dat ook nooit zullen worden. De gevolgde praktijk om data in 'nieuwe' sets onder te brengen wordt gezien als een trucje dat in strijd is met de geest van de wet. De Ctivd acht dit een inbreuk op de privacy. Verzachtende omstandigheid is wel dat de 'sleepwet' lastig is uit te voeren. Bij de totstandkoming van de wet is te weinig gelet op de implementatie ervan.

De diensten hebben wel hun best gedaan maar de vertaalslag naar werkinstructies en de systemen van de diensten blijkt complexer en veelomvattender dan aanvankelijk werd gedacht. Bij de datareductie wordt geworsteld met de relevantiebeoordeling. Volgens de Ctivd is een bepaalde voortgang bereikt, maar deze is onvoldoende.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners