Nieuws
21 juli 2020

Solvinity en Deloitte winnen aanbesteding Logius

's Rijks ict-dienstverlener Logius gunt de aanbesteding voor de infrastructuurdiensten aan Solvinity. Voor security information & event management en security operations center (siem/soc) is Deloitte Risk Advisory gekozen. Deze opdrachtnemer moet tegenmaatregelen nemen bij detectie van mogelijke it-kwetsbaarheden. Deloitte gaat ook de monitoring doen. Infrastructuur en siem/soc werden eerder verzorgd door Equinix.

Met deze nieuwe overeenkomsten investeert Logius als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een toekomstvaste en flexibele digitale overheid. Naar eigen zeggen is de overheid nu voorbereid op de modernste technologie. De bedoeling is om één partij te contracteren voor uitbesteding van de infrastructuur en één partij voor siem/soc. 

De infrastructuur is de basis waarop alle Logius-diensten, zoals DigiD, Mijnoverheid en Digipoort, draaien. Ook de siem/soc-dienstverlening valt eronder, de monitoring van de ict-omgevingen.  

Beide contracten worden gegund voor vier jaar, met een optie van nogmaals tweemaal twee jaar. De geschatte omvang van het contract met Solvinity is veertig miljoen euro gedurende vier jaar. Bij verlengingen geldt een bedrag van ongeveer dertig miljoen per verlenging. Met siem/soc is naar schatting zo’n twaalf miljoen euro gemoeid. Aan een verlenging hangt een prijskaartje van acht miljoen.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners