Nieuws
14 juli 2020

Knops zwicht voor BIT-kritiek reisdocumentstelsel

Het reisdocumentenstelsel wordt minder snel verbeterd. Het plan van aanpak krijgt een aanzienlijke aanpassing. Bij een te hoog tempo worden namelijk te veel risico’s gelopen op gebied van ict. Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) schaart zich achter het advies van het Bureau ICT Toetsing (BIT).
Het BIT spreekt van een opeenstapeling van risicovolle keuzes bij beleid, ict en wetgeving. Het bureau adviseert de scope van het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) aanzienlijk te verkleinen. Het advies luidt om alleen de echt noodzakelijke verbeteringen in het systeemlandschap van het reisdocumentenstelsel door te voeren. De ict-architectuur achter het stelsel van aanvraag en uitgifte van paspoorten en id-kaarten, is sterk gedateerd.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners