Nieuws
15 juli 2020

Brede coalitie pakt info-gebrek misbruik internet aan

Een groep ondernemers, onderzoekers, (non-profit) dienstverleners en overheidsfunctionarissen hebben het Anti-Abuse Netwerk opgericht. Dit samenwerkingsverband richt zich op het verbeteren van de informatie-uitwisseling, zowel aan de kant van de internetgebruikers als aan de kant van de dienstverleners. Dit moet leiden tot een veiliger internet.

Het Anti-Abuse Netwerk is een samenwerkingsverband tussen internetaanbieders, brancheorganisaties, it-dienstverleners, datacenters, belangenorganisaties en de overheid. De initiatiefnemers vinden dat preventieve maatregelen alleen niet voldoende zijn om het misbruik op internet afdoende tegen te gaan. Organisaties en consumenten dienen gericht te worden geïnformeerd over de vormen ervan, zoals misbruik van online faciliteiten, de activiteiten van cybercriminelen of de aanwezigheid van kwetsbaarheden.

Probleem is dat de bedrijven en instanties die deze onveilige situaties kunnen oplossen, vaak niet beschikken over de juiste en meest recente informatie. Onvolledige en te late informatievoorziening is vaak de reden waarom aanvallen, dreigingen en kwetsbaarheden niet goed worden afgeslagen en opgelost, aldus de netwerkorganisatie.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners