Nieuws
04 mei 2020

Kort geding Stop5GNL tegen Nederlandse Staat

Vanochtend vond het kort geding van stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse Staat plaats in de rechtbank Zeeland/West-Brabant. De stichting vindt dat de uitrol van 5G moet worden gestaakt totdat voldoende is aangetoond dat hieraan geen reële en ernstige gezondheidsrisico’s kleven. Dat kan de Staat nu niet aantonen, aldus Stop5GNL.

Volgens Stop5GNL worden de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling door 5G op dit moment niet uitgesloten door de Nederlandse Staat en er is nog onvoldoende onderzoek gedaan hier naar. Toepassing van het voorzorgsbeginsel is dan ook absoluut noodzakelijk. Als de uitrol wel wordt voortgezet, stelt de Staat zijn burgers namelijk bloot aan een reëel, ernstig en onomkeerbaar gezondheidsrisico, aldus de stichting.

Zij meent dat de uitrol van 5G een ernstige inbreuk op de mensenrechten kan betekenen. De stichting vindt dat officiële instanties nu onjuiste en zelfs misleidende voorlichting over de veiligheid van straling geeft. 'Vanwege deze risico’s willen we een moratorium op de uitrol van 5G, net zoals in Brussel en in verschillende delen van Zwitserland. Er is spoed geboden bij het stopzetten van 5G want met de veiling van de 5G-frequenties die in 2020 en 2022 gepland staan en de inwerkingtreding van de Wet Telecomcode zal 5G snel uitgerold worden wat een enorme toename van de stralingsbelasting zal betekenen. Met een kort geding kan dit proces gestopt worden', schrijft Stop5GNL op haar website.  

De zitting was in eerste instantie afgelast in verband met het coronavirus en de sluiting van alle rechtbanken. De procedure zou geheel schriftelijk worden gevoerd. Door de rechtbank is toch besloten dat een mondelinge behandeling van de zaak wenselijk is. De zitting was niet toegankelijk voor publiek maar wel te volgen via een livestream

Stichting Privacy First heeft zich achter Stop5GNL geschaard. Voorzitter Bas Filippini roept op tot het instellen van een 'duidelijk, onafhankelijk onderzoek op alle mogelijke schadelijke effecten op mens, dier en milieu.'

De internationale telecombranchevereniging GSMA stelt dat er geen gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan 5G. Zij verwijst naar nieuwe richtlijnen die zijn opgesteld door de Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling voor het voorkomen van schadelijke blootstelling aan radiofrequenties van mobiele netwerken, waaronder 5G. Tegenstanders zeggen juist dat er nog veel te weinig onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico's rond 5G.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners