Nieuws
20 maart 2020

Veel onduidelijk rond steun voor zzp'ers

De gemeenten hikken behoorlijk aan tegen de uitvoering van de kabinetsmaatregelen ter ondersteuning van zzp'ers en andere zelfstandige ondernemers die zonder opdrachten zitten. Ze verwachten meer dan honderdduizend bijstandsaanvragen van zzp'ers te moeten verwerken. Het is de vraag of alle systemen dat aankunnen. Ook ligt fraude op de loer.

Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt in het FD dat snelle uitbetaling alle voorrang krijgt. Het toetsen van de rechtmatigheid krijgt daarbij lage prioriteit.

Het bedrijfsleven is over het algemeen blij met de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten maar tast in het duister over de precieze uitvoering daarvan. Het is sommige ondernemers onduidelijk hoe het omzetverlies wordt gemeten. De overbruggingsregeling voorziet in een vergoeding van 90 procent van de loonsom wanneer 100 procent van de omzet wegvalt. Die compensatie is lager als het omzetverlies kleiner is. De interpretatieproblemen blijken uit een rondgang waarover het FD bericht. Het omzetcriterium kan ook nadelig uitpakken voor bedrijven met relatief lage loonkosten die al een beroep hadden gedaan op de oude regeling, die uitging van urenverlies.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20 procent) kan bij het UWV voor drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De uitkeringsinstantie zal een voorschot verstrekken van 80 procent van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners