Nieuws
17 maart 2020

Crisispakket ook voor getroffen it-ondernemers

Ook de door de coronacrisis getroffen it-bedrijven kunnen een beroep doen op het ongekend uitgebreide pakket economische maatregelen dat het kabinet heeft genomen. Maandelijks komt voor miljarden euro's aan steun beschikbaar. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen. Zelfstandigen wordt een overbrugging aangeboden. Via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden wordt het mogelijk gemaakt dat geld in de bedrijven blijft.

Er komt een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten. Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20 procent) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Die compensatie is maximaal 90 procent van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. UWV zal een voorschot verstrekken van 80 procent van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. De huidige regeling werktijdverkorting komt te vervallen. Hiervoor kunnen bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid per direct geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart jongstleden.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners