Nieuws
11 maart 2020

Frauderen bij UWV: minister Koolmees kijkt weg

Donderdagochtend 12 maart bespreekt de Tweede Kamer de stand van zaken bij het UWV. Een aantal fraudeschandalen zijn aan het licht gekomen en door minister Koolmees onderzocht. Een van die onderzoeken gaat over fraude met de loonaangifte. Uitkomst: er verandert niets wezenlijks. Werkgever kunnen frauderen dat het een lieve lust is.

Begin februari vorig jaar hield de Kamer een rondetafelgesprek over de ww-fraude door Poolse arbeidsmigranten. Ikzelf was als kenner van de ict bij UWV een van de deelnemers. Mijn bijdrage bestond in essentie daaruit dat ik uiteenzette dat UWV en Belastingdienst bewust niet controleren op fraude in de loonaangifte. In de ronde daarna werd de UWV-top bevraagd. Cio Van der Vlist kon het niet laten om ongevraagd de eigen legacy-ict op te hemelen (video). Het zijn echter juist die Cobol-legacysystemen die de fraude mogelijk maken. Mijn beurt was helaas al geweest, dus een weerwoord was niet mogelijk. Daarom deed ik wat elke verontruste burger kan doen: ik scheef een brief aan de Commissie SZW waarin ik uitlegde waarom de beweringen van de CIO er totaal naast zaten.

Die brief trof doel. Bij het eerstvolgende overleg op 20 februari vroegen Kamerleden van D66, CDA, GroenLinks en de SP minister Koolmees om een reactie. De minister beloofde deze binnen een maand te geven. Dat gebeurde niet. Het antwoord op mijn brief zou moeten komen van een Commissie Loonaangifteketen. Die zou mijn beweringen grondig gaan uitzoeken en met een rapport komen; op de lange baan dus.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners