Nieuws
03 februari 2020

ACM legt ‘digitale economie’ op behandeltafel

De digitale economie is een van de twee grote thema’s waarop de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de komende tijd inzet. Dat blijkt bij de bekendmaking van de ACM Agenda 2020-2021.

‘De digitale economie en de energietransitie zijn dé grote maatschappelijke thema’s van dit moment. Dat zien we ook terug in de signalen die wij krijgen’, verklaart voorzitter Martijn Snoep de keuze.

De ACM, vallend onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), is belast met het toezicht op de mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht. In dit licht is zijn belangrijkste taak om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven.

Op het digitale terrein wil ACM nu bijzondere aandacht schenken aan de toegang tot de digitale platforms van deze wereld, waarbij het accent ligt op het tegengaan van online-misleiding. Volgens de toezichthouder hebben burgers zorgen over het gebrek aan transparantie in de digitale wereld en de snelle groei van grote techbedrijven. De ACM stelt zich daarom ten doel extra uitleg te geven over de regels om de naleving te bevorderen en waar nodig handhavend optreden.

Voor het tweede thema, de energietransitie, concentreert de ACM zich dit jaar op de agressieve werving door energieleveranciers en claims over duurzaamheid van producten en diensten. Ook toetst de ACM de investeringsplannen van netbeheerders en of zij in het licht van de energietransitie voldoende noodzakelijke investeringen gaan doen.

Behalve genoemde twee thema’s wil de ACM ook de komende maanden bedrijven vragen de naleving van de regels, in het bijzonder voor consumentenbescherming, hoger op de interne agenda te zetten.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners