Nieuws
05 februari 2020

It-verbeterprogramma bij RVO vliegt uit de bocht

Een it-verbeterprogramma bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) loopt uit de hand. Dit zogeheten TransVIR2RVO is bedoeld om de visserijregistratiesystemen te verbeteren en in het ict-landschap van RVO te integreren. Volgens Bureau ICT Toetsing (BIT) lukt dit niet en zijn de gebudgetteerde projectkosten inmiddels opgelopen van 8,5 miljoen tot 30,9 miljoen euro door extra wensen. BIT adviseert om het TransVIR2RVO te herzien.

Aanleiding voor het opzetten van het programma TransVIR2RVO is de overgang van het Team Uitvoering Visserijregelingen (VIR), onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), naar RVO, een dienst van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). VIR beheert diverse registers, verzorgt diensten aan visserijbedrijven, zoals vergunningen en contingenten, en levert zo’n vijfhonderd rapportages aan de Europese Unie  en onderzoeksinstellingen.  

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) van EZK is beheerder van de systemen en ondersteunt TransVIR2RVO. De drie hoofddoelen van het programma zijn: integratie van de informatievoorziening in het ict-landschap van RVO, knelpunten in de huidige ict-oplossen, met name rond het kernsysteem VIRIS3, en het aantonen van de rechtmatigheid van de uitvoeringsprocessen. 

Bij aanvang van het programma in 2016 is geen BIT-toets aangevraagd. Bij uitbrengen van het programmaplan 2019–2021 is dat alsnog gedaan. Het BIT constateert in zijn adviesrapport dat het TransVIR2RVO het na al die jaren niet gaat lukken om de benodigde verbeteringen in de systemen en processen van VIR door te voeren. De ict-waakhond schrijft: 'Er is een aantal verstrekkende technische keuzes gemaakt waarvan de meerwaarde onduidelijk is. Het programma gaat overhaast te werk; hierdoor halen resultaten zelden de eindstreep. Er is daarnaast onvoldoende grip op de ontwikkeling van de programmakosten.'

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners