Nieuws
29 oktober 2019

Gebouwen, gebieden, energie en… ict

Ict die bijdraagt aan het realiseren van het Klimaatakkoord. Het is een van de thema’s die op het programma staan van de aanstaande jaarbijeenkomst van het Bouwstenen-platform. Die dag presenteren gemeenten, scholen en andere organisaties in de publieke sector hun initiatieven en plannen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

‘Het realiseren van de afspraken in het Klimaatakkoord is een belangrijk thema tijdens de Bouwstenen-jaarbijeenkomst op 28 november. Daarbij wordt er veel verwacht van ict.’ Aan het woord is Ingrid de Moel. De directeur Bouwstenen legt uit dat diverse wethouders van gemeenten en schoolbesturen pleiten voor sturing en monitoring op basis van feitelijk energiegebruik. Om dit te realiseren, is een eenduidig en samenhangend informatiemodel voor vastgoed en facility-management nodig. Een model dat aansluit bij de maatschappelijke doelen die de publieke sector met het maatschappelijk vastgoed heeft maar ook de verbinding legt met landelijke normen, voorschriften en standaarden. Een model ook dat de mogelijkheid biedt informatie over gebouwen, energiegebruik en gebieden aan elkaar te koppelen. ‘Zo’n model moet nog worden ontwikkeld. En juist daar kan de ict-branche goed bij helpen.’

De Moel zal hierover tijdens de jaarbijeenkomst dan ook in gesprek gaan met onder andere Marjolein Jansen, lid van de raad van bestuur van het Kadaster. Zij is ook betrokken bij het ontwikkelen van een landelijke informatievoorziening rond de energietransitie (Vivet; verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie).

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners