Nieuws
17 oktober 2019

Ict-baas vol vragen over nieuw flex- en ontslagrecht

Ruim vier jaar geleden trad de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking waardoor het flex- en ontslagrecht flink werd gewijzigd. Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht die de WWZ op onderdelen aanpast. Ondernemers in de ict-sector kampen nog met veel vragen over de gevolgen hiervan.

Volgens het CBS is het aantal flexwerkers de afgelopen vijftien jaar gestegen. Dit betreft niet alleen de zzp’ers, maar ook oproepkrachten en andere flexwerkers. Zo zijn er nu ruim drie miljoen flexwerkers in Nederland, oftewel 33 procent van de werkende beroepsbevolking in Nederland heeft geen voorspelbaar inkomen. Vanuit het sociaal-maatschappelijk perspectief is dit zorgelijk: deze werknemers hebben minder zekerheiden bouwen niet altijd pensioen op.

Het kabinet wil hier wat aan doen en denkt dat de WAB het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om mensen in vaste dienst te nemen door de kloof tussen flexarbeid en vaste contracten te verminderen. Ook moet de nieuwe wet het voor werkgevers eenvoudiger maken om werknemers te ontslaan door de invoering van een extra ontslaggronde.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners